Bölüm Hakkında

TANITIM

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Makinaları ve Tekstil Bilimleri Anabilim Dalları ile  2012 Güz döneminden itibaren örgün öğretime başlamıştır. 

Tekstil Mühendisliği Bölümü'nün akademik kadrosu; 

1 Prof. Dr., 1. Doç. Dr., 1 Yrd. Doç. Dr. olmak üzere 3 Öğretim üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.

Ülkemizin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Bu nedenle Bartın Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Lisans Programı, alandaki bilimsel ve eğitim çalışmalarına özellikle yeni araştırma, yayın ve teknolojilerinin gelişmesine önemli katkılar getirecek ve Tekstil Endüstrisinin gelişmesinde önemli roller üstlenecektir.  Tekstil Mühendisliği Programı Ülkemizdeki hem akademik hem de teknolojik gelişme ve ilerlemelere hız kazandıracaktır.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Lisans Programının amacı;  alanında öncelikle bölgesel endüstrinin gelişimini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmayı, çağımızın ve geleceğin gereklerini karşılayacak güçlü bir mühendislik altyapısına sahip ve Tekstil Mühendisliği alanında gerekli bilgi birikimi olan, sorunların çözümünde değişik seçenekleri kalite bilinci ile değerlendirebilen, çevresi ve dünya ile kolayca iletişim kurabilen, toplumsal düşünce ve sorumluluğu taşıyan, etik değerlere bağlı Tekstil Mühendisleri yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

·        Tekstil Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip,

·        Tekstil alanında gelişen teknolojiyi takip edebilen, çalıştığı kuruma uygulayabilen,

·        Toplumun ve çalıştığı kurum veya kuruluşun menfaatlerini ön planda tutan,

·        Sorgulayan, araştıran ve bilimin gelişimini ön planda tutan ve sürekli kendini geliştiren,

·        Güçlü, seviyeli ve güven telkin edici iletişim kurabilen,

·       Edindiği kazanımları ülke ve kurum adına katma değeri yüksek ürüne dönüştürmeyi benimseyen, Tekstil kaynaklı sorunların çözümünde görev alan donanımlı Tekstil Mühendislerini yetiştirecek bir lisans programı sunmak.    

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI 

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına, istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Bölümümüz eğitim ve öğretimde tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak;   

•        Sanayicinin beklentilerine uygun,  

•         Temel bilgileri sağlam,   

•         Bilgiye ulaşmasını öğrenmiş,

•         Kendisini yenileyebilen,  

•         Araştırmacı,  

•         Analitik düşünce yapısına sahip,  

•         Sentez yapabilen,  

•         Meslek ahlakını kavramış,  

•         Çevresi ile kolay iletişim kurabilen,  

•         Sorumluluk sahibi, üretken mühendisler yetiştirmeyi amaçlamıştır.  

Dört yıllık bir süreyi içeren lisans düzeyindeki ders programında; İlk iki yarıyıl temel mühendislik ve bazı tekstil mühendisliği dersleri verilecektir. Takip eden yarıyıllarda gerek teorik, gerekse uygulamalı olarak temel tekstil mühendisliği dersleri yer almaktadır. Bazı dersler kapsamında yakın tekstil işletmeleri ile olan işbirliği sonucu ziyaretler yapılarak yerinde eğitim sağlanacaktır. Son iki yarıyılda ise temel tekstil mühendisliği derslerinin yanısıra çeşitli konularda araştırmaların yapıldığı proje ve bitirme ödevi çalışmaları ve bir kısım seçimli özel dersler verilecektir.

Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarılar dilerim.

Doç. Dr. M. Sabri GÖK

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan v.

 

 

Bartın Üniversitesi - Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Tel: 0 (378) 501 10 00 Belge Geçer: 0 (378) 501 10 21 E-posta: mf@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi